z1 zaglavlje2
 
         
  PET HOTEL SERVIS   
         
  Usluga  
Cijena za dan
 
       
  Psi - smještaj i hrana     
    - za jedan do tri dana 
20 KM
 
    - više od tri dana
18 KM
 
         
  Mačke - smještaj i hrana    
    - za jedan do tri dana 
10 KM
 
    - više od tri dana
8 KM
 
         
  Ptice - smještaj i hrana    
    - za jedan do tri dana 
4 KM
 
    - više od tri dana
3 KM
 
         
  Prevoz ljubimaca u oba smjera
15 KM
 
         
  Naknada za traženi period boravka u Pet hotelu plaća se kod predaje životinje a za svaki dan dužeg boravka od dogovorenog na redovnu cijenu naplaćuje se dodatnih 5 KM.  
         
  Usluge brige o nenabrojanim vrstama životinja, groominga, posebne ishrane, eventulnih veterinarskih intervencija i ostalog naplaćuju se po dogovoru - odnosno dodatno.  
         
  Usluge obuke, treninga i konsultacija se dogovaraju odvojeno od navedenih cijena.  
         
  Korisnici usluga garantuju za redovno cijepljenje svojih životinja i dužni su skrenuti pažnju na eventualne anomalije u ponašanju ili zdravstvene probleme kod svojih životinja povjerenih na čuvanje ili obuku, odnosno prevoz.  
         
  Obavezno je popunjavanje obrasca PH 1 kod predaje životinje na čuvanje.    
         
info
+387 62 856 444
 
rezervacije i
smještaj
+387 62 857 222
 
mail
vombosnia
petprodavnica
pettaxi
bh
eng

Naslovna strana O NamaPet infoPet taxiCijeneDrugi o nama Rezervacija ProdavnicaKontakt